کلمات معجزه گر برای رفع مشکلات

 

به نام خدا

 

 

 

جهت ارامش و صبر در مقابل مشکلات...... هر روز 88 بار بگو .............یا حلیم

 

جهت رفع مشکلات سنگین حل نشده .........هر روز 156 بار بگو .............یا قیوم

 

جهت محبت او به سوی خود ......... روزی 10 بارو جمعه 200 بار بگو ...یا رئوف

 

جهت بخت گشایی در امور ازدواج...........هر روز129 بار بگو..............یا لطیف

 

جهت وسعت رزق و وسعت علم.............هر روز 137 بار بگو............. .یا واسع

 

جهت شفای بیمار.............................. 139 بار بر دارو بخوان ........... یا شافی

 

جهت پیدا شدن و گم شدن و امور پنهان..... هر روز 70 بار بگو .............. یا شهید

 

جهت خنثی کردن و نابودی سحر........... 206بار بگو ........................ یا جبار

 

جهت رفع صفت لغو گویی و فحاشی ..... 62 بارکنار ظرف غذا بگو........ یا حمید

 

جهت عزیز شدن و بی نیازی از مردم.... هر روز 100 بار بگو ............ یا عزیز

 

golpasand.com

 

/ 0 نظر / 16 بازدید