مهربانی

از عارفی  پرسیدند؟

مهربانی را از کی اموختی گفت.از درخت شکوفه دار

گفتند.چگونه

گفتا. هرگاه من به تنه ی  درخت لگد  می زدم او فقط بر سرم شکوفه می ریخت.

/ 0 نظر / 6 بازدید