شو خی با شعرا

 

 

چشمه اب حیات است دهانت اما

 

نظر بنده براین است که مسواک بزن

 

 

 

دیری است که دلدار پیامی نفرستاده

 

من فکر کنم گوشی او شارژندارد.

 

 

 

پیغام گیری سعدی .

 

از اوای دل انگیز تو مستم.

 

نباشم خانه و شرمنده هستم.

 

به پیغام توخواهم گفت پاسخ

 

فلک راگرفرصتی دادی به دستم.

 

 

 

پیغام گیر فردوسی

 

نمی باشم امروز اندر سرای

 

که رسم ادب را بیارم به جای

 

به پیغامت ای دوست گویم جواب

 

چوفردا بر اید بلند افتاب

 

 

 

پیغام گیر خیام

 

این چرخ و فلک عمر مرا داد به باد

 

ممنون توام که کرده ای از من یاد

 

رفتم سر کوچه منزل کوزه فروش

 

ایم چو به خانه پاسخت خوهم داد.

 

 

 

پیغام گیر مولانا

 

بهر سماع ار خانه ام رفتم برون ..رقصان شوم .

 

شوری برانگیزم به پا..خندان شوم شادان شوم.

 

بر گو به من پیام خود ..هم نمره و هم نام خود

 

فردا تو را پاسخ دهم..جان تورا قربان شوم.

 

 

 

پیغام گیر حافظ

 

رفته ام بیرون من از کاشانه ی خود غم مخور.

 

تا مگر بینم رخ جانانه ی خود غم مخور.

 

بشنوی پاسخ ز حافظ گر که بگذاری پیام

 

زان زمان کو باز گردم خانه ی خود غم مخور.

 

 

 

پیغام گیر بابا طاهر

 

تلیفون کرده ای جانم فدایت .

 

الهی مو به قربون صدایت .

 

چو از صحرا بیایم نازنینم.

 

فرستم پاسخی از دل برایت.

 

 

 

 

 

بشنوی پاسخ ز حافظ گر که بگذاری پیانم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید