جملات قشنگ قشنگ ویژه 1394

 

ادم ماندن کار سختیه خدا قوت..!!

 

 

 

بعضی از  زخم های زندگی . با یه چسب ساده . خوب میشن الکی بزرگش نکنیم..

 

 

 

گاهی وقتا ادم ها فراموش نمی کنند . فقط دیگر ساکت می شوند..!!!

 

 

 

صبراوج احترام به حکمت های خداست.

 

 

 

اگر کسی خوبی هات را فراموش کرد . تو خوب بودن را فراموش نکن.

 

   

 

گاهی وقتا میشه تبر باشی  اما .نبری...! !

 

سرکوب یک احساس فقط اون احساس را قوی تر می کند..

 

 

 

خدایا کمکم کن تا انسان بمانم همین بس..

 

 

 

بد ترین احساس زمانی است . که خودم هم می فهمم . از خدا دور شده ام..............!!!!!!!!

 

 

 

ایکاش می اموختم که برای مهمان خدا شدن شکمی گرسنه کافی نیست باید چشم و زبان و دلی سیراز دنیا داشت.

 

 

 

 

 

بعضی وقتا برای نابودی دیگران خودمان را نابود می کنیم ...!!!

 

/ 0 نظر / 11 بازدید